info@voppeninterim.nl
+31 6 51 34 66 55

Interim/projectmanagement

Interim-management

Zowel in de zorg- en welzijnssector, als bij overheden is er soms behoefte aan interim-management. Het kan hier gaan om een overbrugging: de tijdelijke vervanging van een manager of projectleider, maar ook om het weer vlottrekken van een gestrande samenwerking. Bovendien betreft het vaak situaties waarbij motiverend en duidelijk leiderschap bij cultuurveranderingen óf positieve daadkracht bij bezuinigingen of saneringen nodig is.

In deze gevallen kan Voppen Interim & Coaching ondersteuning bieden.

De volgende begrippen staan centraal bij de aanpak:

  • transparant werken;
  • werken vanuit duidelijke kernwaarden;
  • werken vanuit het besef dat iedere medewerker graag betrokken wordt bij de organisatie;
  • het stimuleren van verantwoordelijkheden van medewerkers.

Projectmanagement

Projecten op het gebied van veranderende wetgeving in de zorg en welzijn, bijvoorbeeld op het gebied van de decentralisaties, de WMO, het Jeugdbeleid en andere gebieden. Vaak is er bij zorginstellingen en overheden een spanning tussen lopende verantwoordelijkheden en nieuwe (wettelijke) verplichtingen. Ook kan een organisatie of gemeente te maken krijgen met het snel moeten realiseren van projecten.

Bij gemeentes kan het bijvoorbeeld gaan om het realiseren van een Centrum voor Jeugd en Gezin, het uitvoeren van WMO-projecten of het uitvoeren van projecten op het gebied van samenwerkingen en harmonisatie van Voorschoolse Voorzieningen.

Terug