info@voppeninterim.nl
+31 6 51 34 66 55

Procesbegeleiding

Procesbegeleiding

Voppen Interim & Coaching heeft ervaring in het begeleiden van Wmo-raden, participatieraden, cliëntengroepen  en VN panels. Dit doen we in gemeenten waar aandacht is voor het actief betrekken van alle burgers, met en zonder beperking en vanuit de behoefte aan echte dialoog en samenwerking. Wij kunnen procesbegeleiding bieden om de gewenste omslag te bereiken door partijen oprecht te betrekken en mee te laten praten in een omslag naar echte participatie.

Door een integrale kijk op wonen, welzijn en zorg, kunnen de partners van Voppen Interim & Coaching snel en resultaatgericht aan de slag, samen met alle partijen. Ons uitgangspunt is dat ervaring, kennis en kracht van inwoners, ook van hen met een beperking, mits goed ondersteund, kan leiden tot mooie lokale ontwikkelingen en meedoen door iedereen!

Terug